Për cilat tema do të donit të shkruajnë gazetarët e gazetës KOHA?

  • 1 Current Temat për të cilat do të donit të shkruajmë
  • 2 Complete
Gjinia
Mosha
Diskriminimi ndaj femrave – seksizmi në vendin e punës
Vaksinimi kundër COVID-19 – A besoni se do të ketë vaksina për të gjithë?
A duhet të futet lënda e edukatës seksuale në shkollat fillore?
A kanë mundësi të rinjtë në Maqedoni të kenë biznes të pavarur?
Ekologji: A do t’i mbrojë Qeveria liqenet nga shterja?